509 944 151
|
Pon.-Pt. 8.00 - 16.00
|
Top

Wycinka drzew Kluczbork

Zakład Usług Leśnych FOREST oferuje profesjonalne usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew w Kluczborku i okolicach.

Posiadamy niezbędne wykształcenie, wiedzę, umiejętności i sprzęt do profesjonalnego wykonywania usług na najwyższym poziomie.

Jesteśmy w stanie wyciąć każde drzewo. Także zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach, na terenie niebezpiecznym i o ograniczonym dostępie, np. w obszarze linii sieci energetycznych wysokiego i średniego napięcia, w pasach dróg, na cmentarzach, parkach miejskich, skwerach. Wykonujemy cięcia drzew wysokich gdzie konieczne jest użycie podnośnika lub technik alpinistycznych.

Szybki kontakt

E-mail: biuro@eforest.pl

Telefon: 509 944 151

kluczbork wycinka drzew

Działamy profesjonalnie – posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na 1 000 000 zł, z tytułu prowadzonej działalności, które powinno zabezpieczyć koszty naprawienia ewentualnej szkody w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń wynikających z naszej pracy.

Świadczymy usługi

 • wycinka drzew
 • pielęgnacja drzew i zieleni
 • cięcia techniczne drzew zagrażających mieniu i ludziom
 • frezowanie pni drzew
 • usługi rębakiem, zrębkowanie drewna i gałęzi

Wycinka drzew przeprowadzana przez naszą firmę odbywa się szybko, precyzyjnie i bez żadnych szkód powstałych w wyniku nieumiejętnych działań.

Wycinamy drzewa wszelkimi metodami i w każdych warunkach.

Posiadamy sprzęt, umiejętności i doświadczenie pozwalające nam świadczyć usługi szybkiej i bezpiecznej wycinki drzew.

W zakres usługi wycinki wchodzi

 • wycinanie drzew w całości i fragmentach,
 • wycinanie krzewów,
 • wycinanie samosiewów,
 • wycinanie wiatrołomów,
 • karczowanie i czyszczenie działek,
 • frezowanie pni oraz usuwanie całych brył korzeniowych, karp,
 • rozdrabnianie gałęzi rębakiem,
 • zagospodarowanie pozostałości po wycince.

Cięcia techniczne drzew

Wykonujemy cięcia techniczne drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Gdy korona drzewa narasta na budynek albo zwisa nad ulicą, bądź dotyka linii energetycznych, konieczne jest wykonanie cięcia technicznego.

Obcinamy obumarłe gałęzie i konary drzew zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, mogące uszkodzić sąsiadującą infrastrukturę, mienie, budynki i obiekty, przewody i kable napowietrznych linii elektrycznych przyłączy do budynków.

Wykonujemy cięcia techniczne także w terenie trudnym i niebezpiecznym, np. w obrębie pasa drogowego, w rejonie linii elektroenergetycznych niskich, średnich i wysokich napięć.

Frezowanie pni

Oferujemy usługę usuwania wystających pni drzew poprzez frezowanie, czyli skrawanie materiału pnia i korzeni zarówno wystających ponad powierzchnię ziemi, jak i części ukrytej pod gruntem.

Posiadamy odpowiedni sprzęt i maszyny z dużym zakresem regulacji, dzięki czemu możliwe jest skuteczne usuwanie pni o każdych gabarytach.

Usługa frezowania stanowi tańszą i szybszą alternatywę usunięcia pnia drzewa w stosunku do wykopania pniaka.

Usuwanie drzew niebezpiecznych

Drzewa obumarłe mogą być niebezpieczne dla ludzi i mienia. Jeśli obumarły z powodu choroby lub zostały obalone przez silny wiatr, najlepiej je usunąć. Jeśli chcesz wyciąć i usunąć drzewa, najlepsze usługi usuwania świadczy firma FOREST. Świadczymy najbardziej profesjonalne usługi na Opolszczyźnie. Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszelkie pytania.

Aby zamówić usługę usuwania drzew, skontaktuj się z nami już dziś.