Wycinka drzew

Zakład Usług Leśnych FOREST  świadczy kompleksowe, profesjonalne usługi z zakresu wycinki drzew na terenie Opola i okolic, woj. Opolskiego i Opolszczyzny.

Zajmujemy się usuwaniem wycinką drzew zdrowych, chorych, uszkodzonych i wiatrołomów, drzew zagrażających mieniu bądź ludziom.

Potrafimy wyciąć, przyciąć lub usunąć praktycznie każde drzewo, niezależnie od jego usytuowania i charakteru cięć.

Realizujemy usługi wycinki drzew z ziemi oraz przy użyciu profesjonalnego sprzętu, np. podnośnika koszowego (tzw. zwyżki), wysięgnika oraz technikami alpinistycznymi (wysokościowymi), w przypadku zleceń wymagających prac na dużych wysokościach.

Oferta i zakres usługi

 • wycinanie drzew z ziemi,
 • wycinki drzew wysokich przy użyciu drabiny, podnośnika koszowego,  wysięgnika bądź technik alpinistycznych,
 • prace w trudno dostępnych miejscach, np. przy budynkach, liniach elektroenergetycznych, w bliskim sąsiedztwie napowietrznych przyłączy elektrycznych do budynków,
 • cięcie drzewa w całości oraz w częściach,
 • usuwanie wiatrołomów,
 • usuwanie rozłamanych konarów,
 • usuwanie samosiewów,
 • wycinanie krzaków,
 • karczowanie i czyszczenie działek,
 • zagospodarowanie pozyskanego drewna i odpadów,
 • prace porządkowe po wycince – rozdrabnianie gałęzi rębakiem, wywóz zrębki, wywóz drewna, karczowanie karpiny, uprzątnięcie terenu,
 • fachowe doradztwo w zakresie wycinki,
 • nadzór techniczny,
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na wycinkę.

Bogate doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne, w zakresie technik wycinki drzew, stanowią gwarancję wysokiej jakości oferowanych usług.

Pracownicy naszej firmy posiadają aktualne badania wysokościowe oraz mają ukończone kursy w zakresie bezpiecznej pracy na linach. Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na kwotę 1 000 000 zł.

Wycinka drzew

Określenie wycinka drzew obejmuje jedynie usunięcie naziemnej części drzew bądź krzewów bez usuwania pnia oraz układu korzeniowego.

Wycięte drzewa w zależności od potrzeb klienta zagospodarowujemy we wskazany sposób. Tniemy na drewno opałowe, a pozostałe gałęzie rozdrabniamy rębakiem na wióry, zrębki ([page_link post_id=16214 text=”zrębkowanie gałęzi”]). Wywozimy i utylizujemy wszystkie odpady powstałe wskutek wycinki.

Oferujemy kompleksowe usługi wycinki drzew oraz krzewów wszystkimi metodami:

Wycinka tradycyjna

Polega na ścięciu drzewa u podstawy i jego obalenie. Może być stosowana w przypadku, kiedy w okolicy drzewa nie ma innych obiektów, które mogły być zniszczone w wyniku obalenia drzewa. Pozwala na pozyskiwanie drewna nieuszkodzonego, na całej długości pnia. Stosowana głównie przy wycinaniu lasu, bądź na terenach otwartych.

Wycinka drzew trudnych

Posiadamy sprzęt i umiejętności do wycinania drzew rosnących na terenach mocno zurbanizowanych i trudno dostępnych: na małych posesjach małych domków jednorodzinnych w gęstej zabudowie miejskiej, na działkach prywatnych, na osiedlach mieszkaniowych, w parkach miejskich, skwerach, deptakach, cmentarzach. Zlecenia realizujemy z użyciem wysięgnika o dużym zasięgu z koszem bądź techniką alpinistyczną z użyciem sprzętu do pracy na wysokości.

Wycinka z wykorzystaniem podnośnika

Na swoim wyposażeniu posiadamy podnośnik z koszem, który pozwala nam na szybkie wycięcie drzewa. Stosujemy go jeśli istnieje możliwość łatwego dojazdu w okolice drzewa i rozstawienie podnośnika. Użycie tej metody znacznie skraca czas wycinki. Za pomocą tej metody możemy usuwać drzewa o dużej wysokości, a także wykonywać prace pielęgnacyjne, np. korygowanie korony drzewa, usuwanie martwych gałęzi i konarów, zakładać wiązania podtrzymujące, poprawiać statykę drzewa czy wykonywać inne zabiegi pielęgnacyjne.

Ścinka sekcyjna fragmentami

Stosujemy ją w ekstremalnie trudnych warunkach, kiedy każdy upadek dowolnego fragmentu drzewa, pnia, konaru, czy gałęzi mógłby spowodować straty materialne w otoczeniu. Metoda polega na stopniowym odcinaniu gałęzi od dołu, a następnie odcinaniu fragmentów pnia od góry. Do jej realizacji wykorzystujemy podnośnik oraz techniki alpinistyczne. W przypadku kiedy upadający element mógłby wyrządzić szkody, jest spuszczany na ziemię w sposób kontrolowany aby nie wyrządził szkody podczas upadku. Zaletą tej metody jest to, że może być stosowana w każdych warunkach i terenie niezależnie od wysokości drzewa.

Usuwanie wiatrołomów i drzew zawieszonych

Usuwamy drzewa powalone i złamane przez wiatr bądź inne czynniki atmosferyczne. Zajmujemy się także usuwaniem tzw. wywrotów, czyli drzew przewróconych przez wiatr, ale nie leżących całkowicie na ziemi.

Redukcja i prześwietlanie koron drzew

Wykonujemy zabiegi redukujące objętość korony drzewa poprzez zmniejszenie długości konarów i gałęzi.

Formujemy korony drzew aby nadać im kształt kulisty bądź eliptyczny.

Wykonujemy cięcia poprawiające statykę drzewa w celu obniżenia jego środka ciężkości, co zmniejsza narażenie drzewa na wywrócenie podczas silnych wiatrów.

Wykonujemy zabiegi prześwietlania korony drzewa polegające na usunięciu drobniejszych gałęzi w części wewnętrznej korony, co daje efekt doprowadzenia większej ilości światła do podstawy drzewa.

Frezowanie pni drzew

Wykonujemy usługi [page_link post_id=16216 text=”frezowania pni drzew”] pozostałych po wycince. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi o dużej wydajności możemy usuwać pnie nawet po największych drzewach. Jesteśmy w stanie rozdrobnić pnie na głębokość kilkudziesięciu centymetrów poniżej poziomu gruntu o średnicy pnia wynoszącej kilkadziesiąt centymetrów. Posiadamy maszyny pozwalające na sprawne frezowanie nawet w najtrudniejszych miejscach. Frezowanie pnia jest najskuteczniejszą metodą usuwania pozostałości po ściętym drzewie. W odróżnieniu od usługi karczowania, usuwane są także elementy podziemne, a nie tak jak w karczowaniu tylko część naziemna rośliny.

 

Zabytkowy zamek Kopice wycinka drzew ścięte drzewa leżą przed zamkiem

Karczowanie

Od wycinki drzew, karczowanie różni się tym, że części podziemne roślin także zostają skutecznie usunięte, co umożliwia niemal natychmiastowe ponowne zagospodarowanie wykarczowanego terenu. Usuwanie pozostałości po wycince drzew (pni oraz całych układów korzeniowych, np. poprzez frezowanie pni) także wchodzi w zakres usługi karczowania.

 

Cennik usługi

Ile kosztuje wycięcie drzewa? Musimy rozdzielić dwie kwestie. Pierwsza to opłata administracyjna (w przypadkach, kiedy konieczne jest uiszczenie opłaty), którą wnosimy do gminy, druga to koszt samego ciecia.

Cennik opłat administracyjnych jest uzależniony od gatunku oraz obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i jest ujednolicony dla terenu całego kraju. Jest podzielony na pięć grup w zależności od gatunku drzewa. Cena jest podana za każdy centymetr obwodu. Opłaty administracyjne za usunięcie nie dotyczą drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podobnie jak czyni to większość firm z naszej branży ceny usług ustalamy w sposób indywidualny. Wiele czynników wpływa na to ile ostatecznie kosztuje wycinka drzew. Inny będzie koszt jednostkowy wycięcia pojedynczego drzewa w terenie trudno dostępnym, bądź niebezpiecznym, z koniecznością użycia technik alpinistycznych, a inaczej będzie wyceniona jednostkowo np. wycinka lasu czy krzewów w terenie łatwo dostępnym.

Metody

Cena wycinki jest zależna od zastosowanej metody usuwania drzew. Poniżej przedstawiamy stosowane przez nas podstawowe rodzaje wycinki i stosowane metody:

 • Z ziemi. Klasyczna metoda stosowana na terenach bez zabudowań i infrastruktury, gdzie powalone drzewo nie wyrządzi żadnych szkód. Jest to najtańszy i najszybszy spsób usuwania drzew.
 • Z podnośnika koszowego zamontowanego na podwoziu samochodu ciężarowego bądź dostawczego. Jest to najbardziej komfortowy, szybki i tani sposób usuwania całych drzew lub zbędnych gałęzi na terenach zabudowanych. Umożliwia szybką i łatwa pracę z użyciem piły spalinowej bądź ręcznej. Wymaga dobrego dojazdu i dostępu pod samo drzewo dla samochodów ciężarowych i innych pojazdów.
 • Z wysięgnika z zamontowanym koszem. Metodę stosuje się gdy w obrębie samego drzewa nie ma wolnej przestrzeni aby postawić samochód. Długie ramie wysięgnika pozwala na dostęp do drzew ze znacznej odległości oraz na wycinkę drzew wysokich. Stosowana także przy redukcji koron i [page_link post_id=16866 text=”przycinaniu gałęzi”] drzew o dużych koronach. Metoda stosowana do usuwania drzew znajdujących się z bezpośrednim sąsiedztwie budynków lub takich, które upadając mogłyby wyrządzić szkody materialne.
 • Alpinistyczna z użyciem specjalistycznego sprzętu wspinaczkowego. Od drwala wymagane jest posiadanie odpowiednich umiejętności, przeszkolenia i sprzętu do prac na wysokości. Umożliwia wycięcie drzewa poprzez odcinanie poszczególnych sekcji. Ten sposób wycinki stosowany jest w terenach trudno dostępnych oraz kiedy nie można naruszyć środowiska naturalnego. Stosowany szczególnie na terenach cmentarzy, w pobliżu linii energetycznych oraz w przypadku bardzo wysokich drzew.

Przykładowe realizacje

W galerii realizacji znajdą Państwo kilka przykładowych wykonanych zleceń w Opolu i innych miejscowościach z województwa opolskiego.


Masz dodatkowe pytania?
Chcesz, abyśmy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?

Zadzwoń: 509 944 151

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Rejon działania

Świadczymy usługi na terenie województw: opolskie, dolnośląskie, śląskie.

Poniżej wykaz wybranych miejscowości w jakich świadczymy usługi.

Nie znalazłeś na liście swojej miejscowości?

Nic nie szkodzi.

Przyjmujemy zlecenia ze wszystkich miejscowości z rejonu województw opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Skontaktuj się z nami aby ustalić, czy wykonanie usługi w Twojej miejscowości jest możliwe.

Zadzwoń, tel.: 509 944 151

Napisz: biuro@eforest.pl

Zadzwoń 509 944 151