Wycinka drzew rosnących przy torach linii kolejowej

Forest Zakład Usług Leśnych > Portfolio > Wycinka drzew rosnących przy torach linii kolejowej

Zadanie polegało na wycięciu drzew rosnących przy torach linii kolejowej na trasie Wrocław – Opole – Katowice oraz wykonanie pasów przeciwpożarowych o minimalnej szerokości bruzdy wynoszącej 4 m.

Do wykonania usługi wykorzystaliśmy profesjonalny sprzęt do karczowania, czyli specjalistyczny robot Energreen RoboMAX z głowicą Forestry 150 T, czyli tzw.  mulczer leśny, który pozwolił nam w krótkim czasie oczyścić teren na dużej powierzchni z porastających go krzaków i zarośli.

Co to jest pas przeciwpożarowy?

Pas przeciwpożarowy przy linii kolejowej, to odpowiednio przygotowany i zagospodarowany fragment terenu w pobliżu toru kolejowego, który zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia. Na jego obszarze nie powinno być żadnych materiałów i substancji palnych. Pożary powstające przy torach kolejowych są bardzo groźne dla otoczenia, gdyż rozprzestrzeniają się szerokim frontem na długim odcinku. Zasady utrzymywania pasów przeciwpożarowych oraz odległości i warunki dopuszczające usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej określa Rozporządzenie Ministra Transportu.

Na zdjęciach z realizacji widać odpowiedniej szerokości pas z wyciętymi krzakami za pomocą mulczera na etapie prac przygotowawczych do utworzenia pasa przeciwpożarowego.

Zadzwoń 509 944 151