Wycinka drzew na cmentarzu

Forest Zakład Usług Leśnych > Portfolio > Wycinka drzew na cmentarzu

Usuwanie drzewa na terenie cmentarza.

Wykonaliśmy wycinkę drzew na cmentarzu w Katowicach. Praca wymagała od naz szczególnej uwagi. Aby nie doszło do uszkodzenia nagrobków, wybraliśmy metodę cięcia sekcyjnego z podnośnika koszowego. Na szczęście wokół drzew przeznaczonych do wycinki było wystarczająco dużo miejsca aby rozstawić podnośnik i bezpiecznie wykonać zlecone prace.

Decyzja o zgodzie na wycinkę została wydana w oparciu o inwentaryzację zieleni przeprowadzoną na cmentarzu oraz sporządzoną opinię dendrologiczną. Została wykonana opinia dendrologa o stanie drzew, jak również o występujących w ich koronach gatunkach chronionych.

Z terenu cmentarza zostały usunięte tylko drzewa chore, spróchniałe, o zaburzonej statyce, o wysokim prawdopodobieństwie przewrócenia i zagrażające bezpieczeństwu. Tak jak zarządca cmentarza jesteśmy zdania, że zieleń nadaje cmentarzowi nastrój potrzebny do refleksji i przemyśleń. Dlatego powinniśmy ją szanować oraz mądrze i roztropnie nią zarządzać.

Wycinka drzew na zabytkowym cmentarzu prowadzona jest pod nadzorem konserwatora zabytków.

Zadzwoń 509 944 151