Pielęgnacja pomnika przyrody w Gogolinie

Forest Zakład Usług Leśnych > Portfolio > Pielęgnacja pomnika przyrody w Gogolinie

Wykonaliśmy prace pielęgnacyjne pomnika przyrody, dębu Karlik, znajdującego się w Gogolinie w sąsiedztwie torów linii kolejowej.

Karlik ma ok. 200 lat i jest symbolem Gogolina. Niestety, drzewo rośnie siedem metrów od torów, co stanowi realne niebezpieczeństwo dla ruchu pociągów.

Celem przeprowadzonych zabiegów jest utrzymanie drzewa w jak najlepszym stanie zdrowotnym, a także zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Przed wykonaniem prac, została wykonana ocena dendrologiczna, która pozwoliła ustalić stan zdrowotny drzewa i zakres koniecznych czynności pielęgnacyjnych. Stan witalny drzewa oceniono na niski, jednak spełniający minimalne wymogi bezpieczeństwa. Prace polegały na usunięciu suszu i zagrażających elementów korony. Niestety, procesy obumierania korony są wyraźne.

Jako profesjonalna firma arborystyczna, stosujemy metody propagowane przez Europejską komisję ds. Drzew (European Arboricultural Council – EAC) oraz Ogólnoświatowe Międzynarodowe Towarzystwo ds. Drzew (International Society of Arboricuture – ISA). Drzewa stare, takie jak pomniki przyrody, źle znoszą cięcia i nawet niewielkie uszkodzenia mechaniczne mogą stać się drogą wnikania patogenów. Z tego powodu cięcia sanitarne wykonujemy w minimalnym zakresie, wyłącznie dla zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa, dlatego usunięte zostały tylko te konary i gałęzie, które stwarzały realne zagrożenie.

Zadzwoń 509 944 151