Pielęgnacja drzew w pasie drogowym na trasie Strzelin – Wrocław

Forest Zakład Usług Leśnych > Portfolio > Pielęgnacja drzew w pasie drogowym na trasie Strzelin – Wrocław

Na zlecenie Zarządu Dróg wykonaliśmy cięcia konarów i gałęzi drzew zwisających nad drogą.

Przypomnijmy, że do katalogu obowiązków zarządcy drogi należy m.in. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Konary drzew zwisające nad pasem drogowym niewątpliwie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników poruszających się po drodze. Zatem obowiązek usunięcia zagrażającej bezpieczeństwu użytkowników drogi zwisających gałęzi, ciąży na Zarządcy Drogi.

Tak na marginesie możemy wspomnieć o odwiecznym sporze kompetencyjnym, w przypadku kiedy droga przechodzi przez teren zalesiony. Chodzi tutaj o ustalenie granicy pasa drogowego i stwierdzenie, czy drzewo rośnie na terenie drogi, czy na terenie lasu. Pasem drogowym jest wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Jeśli zostanie ustalone, że drzewo, którego gałęzie zwisają nad drogą, rośnie na terenie lasu, konieczna jest współpraca tych dwóch podmiotów. A to dlatego, że Zarządca Drogi nie może działać na terenie lasu, bez zgody Nadleśnictwa.

Zadzwoń 509 944 151