+48 509 944 151
|
Pon.-Pt. 8.00 - 16.00
|
Top
 

Szacunek brakarski

Zakład Usług Leśnych FOREST oferuje usługę wyceny wartości drewna pozyskanego lub planowanego w wyniku wycinki.

Szacunek brakarski (wycena wartości drewna) na podstawie metod pomiarowych stosowanych w dendrometrii pozwala oszacować ilościowo i jakościowo (sortymenty) ilość drewna pozyskanego lub planowanego do pozyskania.

Zajmujemy się sporządzaniem opinii brakarskich, wyceną wartości surowca drzewnego oraz szacunkiem brakarskim drzew na pniu.

Wycena wartości drewna

Klasyfikacja drewna okrągłego na podstawie cech jakościowych i wymiarowych.

Oferta obejmuje:

 • klasyfikację jakościowo-wymiarową drewna,
 • ustalenie miąższości surowca drzewnego,
 • określenie gatunku drewna,
 • wycena wartości drewna,
 • obmiar, wyceny i opinie brakarskie,
 • szacowanie wartości biomasy.

Wycena surowca drzewnego, czyli klasyfikacja drewna okrągłego na podstawie cech jakościowych i wymiarowych.

Wartość drewna okrągłego ustalamy na podstawie rodzaju drewna, pomiaru surowca drzewnego oraz oceny jego jakości na podstawie widocznych wad drewna okrągłego. Gatunek drewna ustalany jest na podstawie makroskopowych cech drewna oraz kory. Pomiar i ocena jakości wykonywane są zgodnie z przedmiotowymi normami lub według wymagań zamawiającego.
Właściwa wycena drewna następuje po ustaleniu miąższości surowca w klasach jakości oraz jego aktualnej ceny rynkowej.

Wycena brakarska wykonywana jest także w przypadku przeznaczenia surowca na cele energetyczne. Opinia brakarska jest niezbędnym dokumentem w obrocie biomasą. Wycena biomasy dzieli drewno na pełnowartościowe i niepełnowartościowe. Do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego.

Szacowanie jakości drewna na pniu, przed ścinką drzew

Oferta obejmuje:

 • szacunki brakarskie,
 • wycenę wartości drewna drzew na pniu,
 • przygotowanie operatu brakarskiego,
 • określanie wieku drzew,
 • porady w zakresie gospodarki drewnem,
 • nadzór nad pozyskaniem drewna,
 • porady w zakresie gospodarki leśnej.

Szacunek obejmuje określenie przynależności rodzajowej (gatunkowej) drzewa, pomiary pierśnicy i wysokości drzewa, ocenę jakości na podstawie widocznych wad drewna okrągłego. Dodatkową usługą jest ustalenie wieku drzewa lub drzew.

Szacunek brakarski wykonujemy na pniu, przed ścinką i obaleniem drzew, w celu ustalenia miąższości i jakości drewna. Przygotowany przez nas operat brakarski jest dokumentem na podstawie, którego określić można wartość drewna jeżeli Zamawiający planuje całkowite lub częściowe rozliczenie wykonanych prac pozyskanym drewnem.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, abyśmy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?

Zadzwoń: 509 944 151