509 944 151
|
Pon.-Pt. 8.00 - 16.00
|
Top

Okolice stacji Opole Wschodnie po wycięciu drzew zmieniły się nie do poznania

Początek roku 2018 przyniósł mieszkańcom Opola znaczące wydarzenie, mające ogromny wpływ na kształt przestrzeni miejskiej w okolicach stacji dworca Opole Wschód. Było nim wycięcie 1200 drzew przy nasypie kolejowym oraz w pasie drogowym, a także około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych krzewów.

Według doniesień prasowych do przetargu w zakresie wycięcia drzew na terenie objętym inwestycją Miasta stanęły trzy firmy. Najtańsza oferta za wycięcie drzew wynosiła ponad 220 tysięcy złotych. Zieleń znajdująca się na terenie należącym do PKP została usunięta na podstawie przepisów umożliwiających kolei wycinkę roślinności znajdującej się w odległości do 15 m od torowiska.

Przebudowa okolic dworca ma kosztować blisko 180 mln zł. Plan inwestycji przewiduje m.in. powstanie dworca autobusowego na terenie obecnej stacja benzynowej oraz zbudowanie nowego tunelu pod torami kolejowymi, a także estakady nad ulicą Oleską. Ma też powstać centrum przesiadkowe. Po zakończeniu inwestycji planuje się nasadzenia nowej zieleni, chociaż ze względu na ograniczoną ilość pozostałego miejsca i przeznaczenie terenu nie zrównoważą one planowanj wycinki.

Według planów Urzędu Miasta skrzyżowanie ulic Oleskiej i Batalionów Chłopskich ma zostać gruntownie przebudowane, tak aby udrożnić ruch samochodowy i zlikwidować korki powstające w tym miejscu.

Wielu mieszkańców Opola było zaskoczonych rozmiarem prac. Choć drogowa przebudowa tej okolicy była zapowiadana, to mało kto zdawał sobie sprawę ze skali wycinki. Ekolodzy próbowali zatrzymać wycinkę przekonując, że zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydane przez Wojewodę, na realizację dużej inwestycji w tym miejscu jest nieważne. Mimo to prace zlecone przez Miejski Zarząd Dróg zostały wykonane.

Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych Silesia wystąpiło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z wnioskiem o ukaranie Miejskiego Zarządu Dróg, na polecenie którego przeprowadzono wycinkę. STE Silesia wskazywała, że decyzja środowiskowa nie jest ostateczna, a rygor natychmiastowej wykonalności nie obejmował usuwania drzew. Ekolodzy podważali także zlecenie przesadzenia pojedynczych drzew, argumentując że według wykazu załączonego przez MZD do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej drzewa, które przesadzono, miały pozostać na terenie inwestycji. MZD tłumaczy, że drzewa ze względu na ich średnicę nie wymagały zgody na przesadzenie, a decyzja środowiskowa w tym przypadku dotyczy tylko i wyłącznie drzew przeznaczonych do wycinki.

Z doniesień prasowych wynika, że STE Silesia złożyło doniesienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tej sprawie. Inspektorzy mają przeanalizować sprawę. STE Silesia chce ukarania Miejskiego Zarządu Dróg na podstawie art. 136a Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, powołując się na naruszenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji w trakcie jej realizacji. Ewentualna kara nałożona na MZD może wynieść od 500 tys. do 1 miliona złotych.

Poniżej przedstawiliśmy zdjęcia okolic dworca Opole Wschód przed i po wycięciu drzew, a w przyszłości opublikujemy zdjęcia po zakończeniu inwestycji i posadzeniu nowych drzew i zieleni w tym miejscu.

Widok z ulicy Bohaterów Monte Cassino (Plebiscytowej) na nasyp kolejowy z wyciętymi drzewami przy stacji Opole Wschodnie.

Mniej więcej ten sam odcinek ulicy Plebiscytowej przed wycinką.

Widok na stację Opole Wschodnie od strony ulicy Macieja Rataja (od strony WiK)

 

I mniej więcej ten sam fragment sprzed wycięcia drzew

Zakład Usług Leśnych FOREST wykonuje kompleksowe inwestycje związane z wycinaniem drzew i krzewów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług w tym zakresie na stronie: http://www.eforest.pl/uslugi/wycinka-drzew/

Obiecana rekompensata drzewostanu

Na terenie Opola pojawiają się już obiecane nowe drzewa. Ze względu na ilość miejsca, są to małe nasadzenia kilku sztuk w jednej lokalizacji. Z pewnością poprawią okoliczny krajobraz.